Модерні напрямки сучасної лінгвістики: функціональний контекст

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2017.35.7-18

  • Larysa Shevchenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка http://orcid.org/0000-0001-6290-2307

Анотація

Статтю присвячено визначенню понять «сучасна лінгвістика», «модерна лінгвістика», «неолінгвістика» у мовознавстві. Сформульовано тезу про суспільний і пізнавальний статус нових галузей лінгвістики, їх перспективу в інтелектуальній діяльності людини. Закцентовано увагу на інтегральній природі модерних напрямків лінгвістики, запропоновано аналіз тенденцій розвитку  нових напрямків лінгвістичної науки у провідних університетах світу та в діяльності  Міжнародного комітету славістів.

Ключові слова: модерна лінгвістика, неолінгвістика, медіалінгвістика, юрислінгвістика, структурно-функціональна парадигма, когнітивно-комунікативна парадигма, інтегральне знання.

Інформація про автора: Шевченко Лариса Іванівна – доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: style_m_k@ukr.net

Опубліковано
2018-02-01
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ