Українська дослідницька перспектива в контексті стилістичних дискусій XVI Міжнародного конгресу славістів

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2018.37.7-19

  • Larysa Shevchenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) http://orcid.org/0000-0001-6290-2307

Анотація

У статті в категоріях і поняттях сучасної лінгвістики проаналізовано "стан і статус" функціональної стилістики в Україні початку ХХІ століття. Дослідницький контекст аналізу визначено зіставленням із стилістичною проблематикою ХVІ Міжнародного конгресу славістів, що відбувся 20–27 серпня 2018 року в м. Белграді (Республіка Сербія). Актуалізуються питання синхронізації наукової свідомості з часом культури, її хронологічних зрізів, конфігурацій розвитку, еволюції культурної свідомості, зміни культурних вербалізованих патернів і причин виникнення нових ідей та нестандартної інтелектуальної рефлексії в науковому пізнанні мовної свідомості. Стверджується, що тріада  "людина – наука – час культури" є домінантною в лінгвістиці, визначаючи водночас особливості інформаційної доби: синтез гуманістичної традиції та нових, парадоксальних наукових ідей, характерний для світового мовознавства, що рельєфно представлено в українській стилістиці.  Розглянуто проблемні аспекти в розвитку сучасної стилістики з їх проекцією на українську лінгвістику: системність операційної стилістичної термінології; дифузію предметності різних напрямків мовознавства, зокрема функціональної стилістики й комунікативістики та генології; логіку становлення неолінгвістики як предметних сфер, які спираються на синтез лінгвістичного функціоналізму та інших галузей наук про людину та ін. Сформульовано критерії української дослідницької перспективи у стилістиці модерного часу. 

Ключові слова: українська дослідницька перспектива, стилістичні дискусії, ХVІ Міжнародний конгрес славістів, функціональна стилістика, неолінгвістика, інформаційна доба.

Інформація про автора: Шевченко Лариса Іванівна – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: style_m_k@ukr.net

 

Опубліковано
2019-02-01
Розділ
СТИЛІСТИЧНА АСПЕКТОЛОГІЯ МОВОЗНАВСТВА

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>