Смисл та комунікативний синкретизм французького рекламного дискурсу у сфері "Produits de luxe"

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2018.36.103-115

  • Mariya Voitenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра романської філології (Україна)

Анотація

Дослідження у сфері рекламного дискурсу є дуже актуальними, зважаючи на те, що реклама відіграє важливу роль у сучасному суспільстві. Смислове наповнення реклами залежить від  комунікативних параметрів повідомлення, які визначаються низкою екстралінгвістичних факторів та контекстуальними умовами. Взагалі смисл - це досить ємне поняттям, пошук якого є перманентною проблемою людства. Багато науковців намагалися дати визначення смислу, яке б насправді передавало його сутність. Статтю присвячено дослідженню процесу генерування смислу під час комунікативної інтеракції між адресантом та адресатом у французькому рекламному дискурсі “предметів розкоші”. Під час розгляду механізмів генерування смислу в центрі уваги стоїть комунікативна діяльність людини, яка “запускає” смислотворчі механізми актуалізації та контекстуалізації. Автор використовує трьохрівневу класифікацію операторів для аналізу французького рекламного дискурсу "предметів розкоші" та описує, які комунікативні дії будуть відбуватися на кожному з рівнів. Простір дискурсивних смислів розбудовується шляхом валоризації певних конфігурацій категорійних ознак, які виражають дискурсивні інстанції та їх відношення. У статті розглядаються дискурсивні інстанції Я та Іншого у французькій рекламі “produits de luxe” і відношення, в які вони переважно вступають. Автор встановлює у чому виявляється комунікативний синкретизм французького рекламного дискурсу у сфері “produits de luxe” та які смисли цей дискурс валоризує. Також приділяється увага поняттю  гіперреальності та місцю, яке воно займає у французькому рекламному дискурсі "предметів розкоші". Гіперреальність - це новий лінгвістичний стан суспільства, в якому симуляція в рекламі як знакової системи стає генератором реальності, а через рекламу суспільство споживання та  масової культури постійно ратифікує саме себе. Також автором було встановлено, у чому заключається  основна функція взаємодії між дискурсивними інстанціями та  виявлено, у чому виражається фіксація смислів французького рекламного дискурсу у сфері “produits de luxe” на рівні їх узагальнення. 

Ключові слова: смисл, комунікативний синкретизм, рекламний дискурс, “produits de luxe”, дискурсивні інстанції, адресант, адресат, комунікативна інтеракція, гіперреальність.

Інформація про автора: Войтенко Марія Володимирівна – закінчила аспірантуру на кафедрі романської філології; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: mariya-voitenko99@ukr.net

Опубліковано
2018-07-01
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ