В Україні чи на Україні: великоросійський шовінізм у лінгвістичному вимірі дискурсу

 • Lesia Fedorenko Національна академія Служби безпеки України; кафедра стратегічних комунікацій та прикладної лінгвістики (Україна) https://orcid.org/0009-0007-3082-3939

Анотація

Статтю присвячено аналізу використання російською політико-ідеологічною системою лінгвістики як інструменту інформаційно-психологічної агресії проти України. Війна, яку розв'язала Російська Федерація, є кульмінацією довготривалих агресивних дій на різних фронтах: ідеологічному, економічному, культурному, мовному тощо. Нинішні господарі кремля намагаються усіма можливими засобами повернути повний контроль над Україною, використовуючи досвід попередніх політичних режимів. У статті досліджується одне з визначень шовінізму як пригноблення так званих "малих народів" на внутрішньодержавних та міждержавних рівнях, що набуває форм політичного гноблення і мовної асиміляції. Стверджується, що кремлівські ідеологи завжди використовували найменшу можливість для приниження самосвідомості українців, у тому числі й за допомогою різних псевдонаукових теорій. Розглянуто один із прикладів зазначеного – створення російськими філологами штучного винятку із правила написання прийменників "в" і "на" з адміністративно-географічними назвами, який стосується виключно топоніму "Україна". Всупереч лінгвістичним нормам російської мови, зі знахідним і місцевим відмінками росіяни вживають "на Україні". Відповідно проаналізовано висновки радянських лінгвістів Д. Розенталя і К. Билінського, а також сучасних російських науковців-географів та їхню теорію геоконцепту, що, по суті, зводиться до одного твердження: такий варіант склався історично і підтримується висловом "на окраїні". У статті аналізується праця українського мовознавця І. Огієнка, який пояснював, що вислів "в Україні" позиціонує її як окрему державу. І після розпаду СРСР певний час в офіційних документах Російської Федерації вживали логічну норму "в Україні", проте після зміни курсу кремля на відновлення свого панівного впливу на колишні радянські республіки, повернулися до попереднього варіанту. Розглянуті у статті джерела вказують, що політико-ідеологічна система має визначальний вплив на російську наукову лінгвістичну школу і використовує її як нелетальну зброю проти України.

Ключові слова: мовна асиміляція, лінгвоцид, самосвідомість, національна ідентичність, топонім, концептуальна картина світу, інформаційно-психологічна агресія.

Інформація про автора: Федоренко Леся Романівна – аспірант кафедри стратегічних комунікацій та прикладної лінгвістики; Центр стратегічних комунікацій; Науково-навчальний інститут інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій; Національна академія Служби безпеки України.

Електронна адреса: lesyafedorenko@gmail.com

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Былинский К.И., Розенталь Д.Э. Литературное редактирование. Москва, 2011. 400 с.
 2. Варианты "в Украине" и "на Украине" одинаково корректны – Табачник. [Електр. ресурс]. URL: https://ria.ru/20101209/306505752.html(дата звернення: 02.10.2023).
 3. В Донецке объявили о независимости. [Електр. ресурс]. URL: https://dni.ru/society/2009/2/10/159114.html (дата звернення: 02.10.2023).
 4. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений в 14 томах. Москва : Издательство Академии наук СССР, 1940. Том 1. 556 с.
 5. Екс-радник Путіна пояснює, чому треба говорити "в Україні". [Електр. ресурс]. URL: https://www.unian.ua/politics/298103-eks-radnik-putina-poyasnyue-chomu-treba-govoriti-v-ukrajini.html (дата звернення: 02.10.2023).
 6. Енциклопедія історії України: Т. 10. Т – Я / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: Наукова думка, 2013. 784 с.
 7. Калуцков В.Н. На Украине в Украине: взгляд культургеографа. Вестник Московского университета. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2017. № 3. С.79 – 88
 8. Огієнко І. (митрополит Іларіон). Рідна мова / Упоряд., авт. передмови та коментарів М.С. Тимошик. Київ: Наша культура і наука, 2010. 436 с.
 9. Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. Ленинград : Наука, 1977. Т. 4. 449 с.
 10. Радевич-Винницький Я. Лігвоцид як форма геноциду. Київ : Українська видавнича спілка ім. Ю. Липи, 2011. 78 с.
 11. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и стилистике. [Електр. ресурс]. 2023. URL: http://rosental-book.ru/styli_xlv.html#sect199(дата звернення: 02.10.2023).
 12. Російсько-український словник / головний редактор М.Я.Калинович, члени редколегії: Л.А.Булаховський, М.Т. Рильський. Mосква: Державне видавництво іншомовних і національних словників, 1948. 800 с.
 13. Табачник пояснив росіянам, чому говорити "на Україні" правильно. [Електр. ресурс]. URL: https://gazeta.ua/articles/politics/
  _tabachnik-poyasniv-rosiyanam-chomu-govoriti-na-ukrayini-pravilno/400264 (дата звернення: 02.10.2023).
 14. Талл У. Роль предлогов "на" и "в" в русской лингвистике. East European Scientific Journal. Т. 4. №12 (76). 2021. С. 55-58.
 15. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля: [в 4 т.]. 3-е изд., испр. и знач. доп., изд. под ред. [и с предисл.] проф. И.А.Бодуэна-де-Куртенэ. Санкт-Петербург; Москва : т-во
  М. О. Вольф, 1903-1911. Т. 4. URL: https://www.prlib.ru/item/457657 (дата звернення: 02.10.2023).
 16. Толстой Л.Н. Война и мир. Харьков: Прапор, 1980. Т. 3-4. 767 с.
 17. Указ Президента Российской Федерации "О назначении Смолякова Л.Я. Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Украине" № 140 від 14.02.1992. URL: https://yeltsin.ru/
  uploads/upload/2015/06/12/up-1992_0140.pdf (дата звернення: 02.10.2023).
 18. Указ Президента Российской Федерации "О назначении Абоимова И.П. Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Украине" № 1007 від 06.08.1999. URL: https://yeltsin.ru/
  uploads/upload/2015/06/12/1007.pdf (дата звернення: 02.10.2023).
 19. Указ Президента Российской Федерации "О назначении Черномырдина В.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Украине" № 573 від 06.08.1999. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/16932 (дата звернення: 02.10.2023).
 20. Указ Президента Российской Федерации "О назначении Зурабова В.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Украине" № 937 від 05.08.2009. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/29748 (дата звернення: 02.10.2023).
 21. Черных А. Институт русского языка признал, что говорить "в Украине" – грамотно! [Електр. ресурс]. URL: https://blog.liga.net/user/
  achernih/article/3187 (дата звернення: 02.10.2023).
 22. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941): стан і статус / авт. вступ. сл. Л. Масенко. Чернівці: Рута, 1998. 207 с.
 23. Opinia Rady Języka Polskiego w sprawie wyrażeń "w Ukrainie" / "do Ukrainy" i "na Ukrainie" / "na Ukrainę". [Електр. ресурс]. URL: https://rjp.pan.pl/?view=article&id=2099:opinia-rady-jezyka-polskiego-w-sprawie-wyrazen-w-ukrainie-do-ukrainy-i-na-ukrainie-na-ukraine&catid=98 (дата звернення: 02.10.2023).
Опубліковано
2023-12-31
Розділ
АВТОРСЬКИЙ ПОГЛЯД НА АКТУАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПИТАННЯ