Лінгвістичні та функціонально-стильові особливості українських рекламних постів у соціальній мережі Facebook

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2018.36.49-60

  • Olga Pyatetska Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) http://orcid.org/0000-0002-8620-7445

Анотація

У статті проаналізовано лінгвістичні та функціонально-стильові особливості рекламних постів у соцмережі Facebook на прикладі діяльності українського рекламного агентства "Kiwi Agency", метою якого є активізація процесу продажу й надання різних комерційних послуг  на медіаринку; визначено основні екстралінгвальні чинники, які впливають на мовну організацію цього жанру інтернет-комунікації. Встановлено, що рекламні агентства, які здійснюють рекламну кампанію через соціальну мережу  Facebook, залучають до свого складу SMM-менеджерів, копірайтера та графічного дизайнера. Основними вимогами до створення рекламних постів є унікальність тексту, лаконічність, креативність, адаптованість до цільової аудиторії, експресивність, зрозумілість і легкість у сприйнятті інформації, закличність (call -to -action), відповідність тексту та його візуальної частини. Проведений аналіз рекламних публікацій дав можливість виокремити їхні головні функції, з якими пов`язані їхні структурно-змістові особливості: контактну, закличну, інформаційно-розважальну, соціальну, пізнавальну; з`ясувати найважливіші екстралінгвальні фактори написання постів, до яких належать: мета й комунікативні завдання, адаптованість до цільової аудиторії, інфопривід, вплив інших мов і культур тощо, які  зумовили вживання в рекламних публікаціях англіцизмів, неологізмів, утворених від назви бренду іграшок чи абревіатури магазину «Будинок Іграшок», яка обігрується різними варіантами: повторами, алітерацією, графічними засобами, римуванням;демінутивів і лексем з афіксами збільшеної ознаки, вигуків, звуконаслідувань, імперативно-вокативних і номінативних синтаксичних конструкцій; використання прийомів мовної гри та алюзійності – упізнаваності користувачами соцмережі Facebook текстів, створених за аналогією з мультфільмами й відомими піснями. У статті зроблено висновки, що сьогодні в мові інтернет-реклами як ефективного маркетингового інструменту спостерігаються активні процеси словотворення, тенденція до спрощення синтаксичних конструкцій, зростання ролі візуальних засобів, змішування стилів.

Ключові слова: пост, рекламне агентство, соціальна мережа Facebook, інтернет-комунікація, функції рекламного посту, екстралінгвальні чинники.   

Інформація про автора: П`ятецька Ольга Василівна ― кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Eлектронна адреса: ovimavo@i.ua

Опубліковано
2018-07-01
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ