Смакова лексика у рекламі вишуканої їжі (на матеріалі вебсайтів та сторінок у соціальних мережах FORTNUM & MASON та FORMAN & FIELD)

  • Alla Belova Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0002-3014-326X

Анотація

Стаття висвітлює використання лексичних ресурсів англійської мови для ретрансляції смакових якостей вишуканої їжі в рекламі на сайтах та соцмережах двох відомих магазинів із давньою історією – Fortnum & Mason (F&M) та Forman & Field (F&F). Реклама товарів класу люкс, високоякісної їжі зокрема, вимагає вишуканого стилю, витонченої лексики, досконалих стратегій аргументації та переконання, максимально точного опису смаку та аромату. Вивчення текстуальної оболонки смаку на сайтах та в соцмережах F&M та F&F дозволяє визначити мовні засоби смакової модальності. Смак, запах, дотик як сенсорні відчуття останнім часом привертають увагу сенсорної лінгвістики, "кулінарної" лінгвістики, когнітивної лінгвістики, теорії мультимодальності, дискурсивного аналізу. Стаття присвячена вивченню "смакової" лексики сучасної англійської мови, сполучуваності та частотності відповідних лексичних одиниць, зон перетинання смакової модальності з ольфакторною, тактильною та аудіомодальністю. Аналіз матеріалів сайтів та соцмереж засвідчує, що базові смакові терміни, які використовуються для концептуалізації та категоризації смаків в англійській мові, майже не вживаються для опису смакових якостей вишуканої їжі; найбільш частотними базовими термінами є flavour та sweet. Реклама товарів на сайтах є більш детальною та насиченою "смаковими" лексичними одиницями, ніж пости у Facebook. Прикметник "delicious" та його похідні є найбільш частотними одиницями для опису смакових якостей вишуканої їжі. Смаковий лексикон F&M налічує значно більше одиниць, ніж спостерігається в текстах F&F. Помітними є "смакові" лексичні одиниці, компоненти яких позначають важливі для смаку інгредієнти. Смак та аромат товарів F&M підкреслюється за допомогою іменників із суфіксом –ness, деякі з яких є оказіоналізмами. Інтенсифікатори – похідні "смакових" і "не-смакових" одиниць – підкреслюють певні характеристики смаку. Кількість "смакових" термінів в англійській мові збільшується за рахунок "не-смакових" одиниць з позитивним оцінним значенням. Хоча смак та аромат пов'язані під час вживання їжі, ольфакторна модальність майже не згадується в рекламних текстах, одночасно текстура та свіжість виявляються більш важливими для характеристики смакових якостей певних товарів.

Ключові слова: реклама, сенсорна лінгвістика, "кулінарна лінгвістика", смакова модальність, смаковий лексикон, ольфакторна модальність.

Інформація про авторів: Бєлова Алла Дмитрівна – доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

E-mail: profbelova@gmail.com

Опубліковано
2023-12-31
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ