Жанр КУЛІНАРНЕ ШОУ у стилістичній парадигмі сучасних слов'янських медіа

  • Larysa Shevchenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0001-6290-2307
  • Dmytro Dergach Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0003-4215-3825

Анотація

У статті порушується проблема динаміки медійної комунікації, синхронізованої з її мовною природою, функціями та жанровою системою. Авторська аргументація базується на аналізі жанру шоу, що реалізує функціональний потенціал літературної мови в розважальному та пізнавальному контекстах. Його комунікативний інваріант – жанр кулінарного шоу – інтерпретовано в методології медіалінгвістичної епістеми.

З погляду функціональної стилістики проаналізовано архітектоніку та креолізаційні засоби кулінарного шоу в його різних жанрових форматах. Аргументовано також, що жанр кулінарного шоу спирається на ефективне поєднання інформаційної, пізнавальної та розважальної функцій літературної мови у слов'янському масмедійному просторі. У свою чергу, об'єктивність й ефективність комунікації зумовлює її переорієнтацію в умовах домінування мовного ресурсу, що актуально для архітектоніки цього медіажанру.

Стилістична природа рецепту як комунікативного центру жанру кулінарного шоу дозволила визначити його монологічну та діалогічну/полілогічну форми. Також було досліджено телевізійні й онлайн-формати жанру кулінарного шоу у слов'янському – українському, болгарському, польському – медіапросторі з акцентом на тому, що їх основний когнітивний контекст пов'язаний із розвитком не теоретичних, а практичних умінь і навичок, пов'язаних із процесом приготування. Особлива увага приділяється формуванню іміджу всіх учасників (журі, ведучих, гостей, конкурсантів та ін.) аналізованих кулінарних проєктів загалом.

У статті окреслено перспективу теорії медійної жанрології в її зв'язку з різними традиційними та новими напрямками лінгвостилістичних досліджень, зокрема у психо-, соціолінгвістичній і лінгвокультурологічній перспективі.

Ключові слова: медіалінгвістика, теорія медіажанру, медіажанр, жанр кулінарне шоу, функція мови, когніція, інтертейнмент, ед'ютейнмент.

Інформація про авторів: Шевченко Лариса Іванівна – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
ScopusID

Дергач Дмитро Валерійович – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
ScopusID

Електронна адреса: style_m_k@ukr.net; dimyla_philolog@ukr.net

Опубліковано
2023-12-31
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>