Мультимодальні тексти сугестивної спрямованості в інформаційному просторі України воєнної доби

 • Olena Snytko Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра східнослов'янської філології та інформаційно-прикладних студій (Україна) https://orcid.org/0009-0006-9498-7986
 • Mariia Pohorilova Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра східнослов'янської філології та інформаційно-прикладних студій (Україна) https://orcid.org/0009-0000-0352-7789

Анотація

Статтю присвячено аналізу мультимодальних текстів сугестивної спрямованості в інформаційному просторі України воєнної доби. Ці тексти забезпечують ефективний позитивний вплив на суспільство і об'єктивують наративи, емоційно насичені описом. Мультимодальні тексти патріотичної спрямованості транслюються через класичні та нові медіа, соціальні мережі, поєднуючи різнокодову інформацію (візуальний, вербальний та музичний текст). Доведено, що базовим та найважливішим засобом сугестивного впливу є ритм тексту, який створюється засобами різних кодів. Ритм пронизує всі рівні тексту та забезпечує результат психоемоційного сприйняття реципієнтом певних сугестивно маркованих смислів. Ритм як співмірне чергування певних елементів тексту "осмислюється" адресатом передусім на емоційному рівні; під ритмічною структурою тексту розуміємо "монтаж тексту", який починається об'єднанням відповідних змістових частин та завершується створенням нової змістової одиниці – "концепту тексту". Продемонстровано, що мультимодальні тексти, які базуються на комплексі сугестивних технік, пов'язані з так званим "іконічним поворотом" у здійсненні комунікації, тобто увагою до різного роду зображувальних складників комунікативного процесу. Взаємодія кодів створює унікальний інформаційний продукт, семантику якого неможливо передати засобами лише одного з кодів. Мультимодальні тексти сугестивної спрямованості мають надшироку аудиторію споживачів, вони є швидкою реакцією на певні кризові ситуації воєнної доби, за допомогою художніх засобів окреслюють перспективу розвитку кризової ситуації війни, вони втілюють актуальні емоції ментально травмованого суспільства, яскраво та образно об'єктивують зміст подій, звернені до культурних коренів нації і широко використовують фольклорні елементи, вони поліпшують психоемоційний стан суспільства та забезпечують множинність відтворень, здійснюючи тривалий сугестивний ефект.

Ключові слова: мультимодальний текст, кризові комунікації, сугестивний вплив, засоби сугестії у мультимодальному тесті.

Інформація про авторів: Снитко Олена Степанівна – доктор філологічних наук, професор; професор кафедри східнослов'янської філології та інформаційно-прикладних студій; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
ScopusID

Погорілова Марія Сергіївна – магістр філології, випускник кафедри східнослов'янської філології та інформаційно-прикладних студій; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: elenasnytko@ukr.net; springfawnbambi@gmail.com

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гібридна війна Росії проти України. Як перемогти на інформаційному фронті: Аналітичний посібник [Електр. ресурс]. URL: https://drive.google.com/file/d/1AEUYRLeYOx7kBbNPJL1XzwHXstCNJaJW/view (дата звернення: 02.10.2023).
 2. Горбулін В., Бадрак В. Воєнний 2024-ий: загадки для України [Електр. ресурс]. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3775470-voennij-2024ij-zagadki-dla-ukraini.html (дата звернення: 02.10.2023).
 3. Ідентичність: як зрозуміти, що я – українець? [Електр. ресурс]. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayinska-natsia/31951984.html (дата звернення: 02.10.2023).
 4. Жайворонок В. Знаки української етнокультури. Словник-довідник. Київ: Довіра, 2006.
 5. Калита А.А. Суггестивный потенциал ритмической системы прозаического текста. Когниция, коммуникация, дискурс. № 11. С. 29-44.
 6. Ключові аспекти комунікації та створення контенту під час воєнного стану [Електр. ресурс]. URL: https://logincasino.ua/article/
  klychovi-aspekti-komunikaciiy-ta-stvorennya-kontentu-pid-chas-voennogo-stanu (дата звернення: 02.10.2023).
 7. Кутуза Н.В. Переконання та сугестія: диференціація різновидів комунікативного впливу. Перспективи розвитку філологічних наук. Вінниця, 2018. С. 24-27.
 8. Кутуза Н.В. Сугестія і маніпуляція: спільні й відмінні ознаки різновидів комунікативного впливу. Записки з українського мовознавства. Т.2, №24. С. 178-189.
 9. Ликова І.І. Мультимодальне конструювання художніх текстів для дітей: корпусне дослідження. Херсон: ХДУ, 2020. 59 с.
 10. Мудраченко Т.Б. Сугестія як засіб мовленнєвого впливу. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна. Вип. 56. С. 211-214.
 11. Петрик В.М., Присяжнюк М.М., Компанцева Л.Ф. та ін. Сугестивні технології маніпулятивного впливу: навчальний посібник. Київ: Вид. дім "СКІФ", 2023. 248 с.
 12. Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ. [Електр. ресурс]. URL: https://glavcom.ua/news/
  propahanda-pratsjuje-na-povnu-top-5-narativiv-kremlivskikh-media-pro-zsu-
  html (дата звернення: 02.10.2023).
 13. Селіванова О.О. Основи теорії мовної комунікації. Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2011. 350 с.
 14. Слухай Н.В. Матрична форма агресора та нові форми контрсугестії в період гібридної війни Росії проти України [Електр. ресурс]. URL: http://surl.li/oixjk (дата звернення: 02.10.2023)
 15. Слухай Н.В. Сугестивна лінгвістика: лінгвістичне програмування поведінки людини. Київ: Вид. дім Д. Бураго, 2019. 248 с.
 16. Снитко О.С. Карнавальні форми сугестії в інформаційному просторі України у контексті консцієнтальної війни. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. Вип. 38. С.77-94.
 17. Снитко О.С., Гречка С.О. "Битва наративів" у сучасному медіапросторі України. Актуальні проблеми лінгвістики: теорія і практика. №44. С. 86-117.
 18. Снитко О.С. Кризові комунікації в інформаційному просторі України воєнної доби. Актуальні проблеми української лінгвістики. Теорія і практика. 2023. Вип. 46. С. 18-48.
 19. Boehm G. Pictorial Versus Iconic Turn: Two Letters. Culture, Theory and Critique. № 50 (2-3). P. 103-121.
 20. Forceville C. Non-verbal and multimodal metaphor in a cognitivist framework: Agendas for research. Forceville C., Urios-Aparisi E. (eds.) Multimodal Metaphor. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2009. Р. 19-42.
 21. Jewitt C., Bezemer J. Introducing Multimodality. London: Routledge, 2016. 220 p.
 22. Kress G. Literacy in the New Media Age. London, New York: Routledge, 2003. 251 p.
 23. Kress G., van Leeuwen T. Multimodal Discourse: The modes and media of contemporary communication. London: Edward Arnold, 2001. 152 p.
 24. Kress G., van Leeuwen T. Reading Images: The Grammar of Visual Design. Routledge, 2006. 291 p.
 25. Lemke J.L. Multimedia Genres for Science Education and Scientific Literacy. Developing Advanced Literacy. First and Second Languages / Schleppegrell M., Colombi M. [Електр. ресурс]. URL: http://www.jaylemke.com/storage/MultimediaGenres-Science-2002.pdf (дата звернення: 02.10.2023).
 26. Remarks by President Biden in State of the Union Address. [Електр. ресурс]. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/02/remarks-by-president-biden-in-state-of-the-union-address/ (дата звернення: 02.10.2023).
 27. Taylor Ch. J. Multimodaliy and audiovisual translation. Handbook of Translation Studies. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 2013. Vol. 4. P. 98-110.
 28. Ventola E., Charles C. Kaltenbacher Martin Perspectives on Multimodality. Amsterdam: John Benjamins Publishing, 2004. 249 p.
Опубліковано
2023-12-31
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ