Комунікативні інваріанти едьютейнменту: лінгвостилістика жанру лайфхак

  • Dmytro Dergach Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0003-4215-3825

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2023.46.112-127

У статті аргументується теза щодо стану, потенціалу, природи функцій і ресурсу масмедійного простору, що динамізує стилістику й жанрову парадигму комунікації в цій сфері. Перетинання полів культури, позначених індивідуальними лінгвостилістичними, смисловими домінантами, які, поєднуючись в новому контексті, актуалізують появу нових явищ, жанрів або їх комунікативних інваріантів. Саме такі екстралінгвістичні реалії мотивують синкретичну природу едьютейнменту в перманентній динаміці суспільної вербальної інтеракції.

Авторська увага зосереджується на аналізі едьютейнменту, що збільшує жанрову репрезентацію своїх завдань, які спираються на систему стратегій і тактик розваги з кінцевою освітньою метою. Так, у зв'язку з цим сьогодні актуалізуються жанри лайфхаку, інтелектуальних, освітніх, мовних, кулінарних, тревел та ін. шоу, спеціалізовані дидактичні медіапроєкти з вивчення різних навчальних дисциплін тощо, лінгвостилістика яких підтверджує їх синкретичну функціональну природу, співмірну з ресурсним потенціалом масмедійного та наукового стилів.

Комунікативна динаміка едьютейнменту аргументується в контексті природи сучасного навчального процесу, який відбувається в умовах стрімкого збільшення кількості нової інформації. Технічний прогрес мотивує тяжіння масової аудиторії до нових форм отримання такої інформації. А тому цифровізація та персоналізація освіти стає все більш важливою. Очевидно, це актуалізує появу "розважальної" технології навчання, синхронізованої з функціональною природою едьютейнменту.

Це, у свою чергу, актуалізує когнітивну парадигму масмедіа, розвиваючи їх комунікативний потенціал дискурсивним контекстом синкретизму функціонально-стилістичного ресурсу. Контекстний матеріал дозволяє проілюструвати у статті оптимізацію розважального медійного сегменту, що все частіше функціонує як ефективний компонент інформаційної парадигми. Й у результаті – як дидактичний ресурс пізнання світу в медійному форматі. В контексті його динаміки така тенденція репрезентується в актуалізації лайфхаку. Лінгвостилістика цього жанру характеризується контрастним поєднанням навчальної та розважальної функцій мови, що синхронізується з комунікативними запитами сучасної масової аудиторії.

Ключові слова: медіа, медіаосвіта, едьютейнмент, лайфхак, медійний жанр, функція мови, розважальна функція, дидактична функція.

Інформація про автора: Дергач Дмитро Валерійович – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
ScopusID

Електронна адреса: dimyla_philolog@ukr.net

Опубліковано
2023-06-25
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##