Кризові комунікації в інформаційному просторі України воєнної доби

 • Olena Snytko Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра східнослов'янської філології та інформаційно-прикладних студій (Україна) https://orcid.org/0000-0002-5593-1334

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2023.46.18-48

Статтю присвячено аналізу кризових комунікацій у медійному просторі України воєнної доби, які передбачають використання технологій, спрямованих на діагностування, прогнозування та управління кризовими ситуаціями та (за можливості) на нейтралізацію негативних наслідків кризових ситуацій. Як показує аналіз, основою ідеологічної матриці стратегічних комунікацій в Україні є наратив ідентичності, який визначає фундаментальні ознаки та цінності самобутньої та унікальної української нації, що виборола й захищає свою державність. Відповідно, всі інші проукраїнські наративи підпорядковані визначеному гранднаративу, адже головною метою агресора є знищення державності України, знецінення демократичних настанов українців, їх проєвропейської та прозахідної орієнтації. На особливу увагу заслуговує здійснення кризових комунікацій у напрямку "влада – громадяни". Як показує дослідження, влада має демонструвати вміння брати на себе відповідальність за розв'язання кризової ситуації, не приховувати реальні труднощі, постійно моніторити ситуацію, забезпечувати двосторонній характер комунікації. Не приховуючи реальний стан подій, необхідно спрямовувати увагу суспільства на позитивне розв'язання кризової ситуації, дотримуватись етики та емпатіїї спілкування, обирати спікерів, які володіють відповідними комунікаційними технологіями. Практика кризових комунікацій доводить, що воєнна доба потребує невеликих за обсягом текстів, у яких збалансована фактична та емоційна частини, присутній певний особистісний посил ("Звертайтеся до людей і кожного з них!"). З самого початку третього етапу війни ці принципи комунікації домінують навіть у промовах найвищих посадових осіб у сфері дипломатії. Кризова ситуація, яку переживає суспільство під час воєнної доби, масово виводить на авансцену специфічні сугестивні тексти, у яких реалізуються найголовніші стратегічні наративи, де підтримується моральний дух громадян – креолізовані (мультимодальні) тексти, які транслюються через класичні та нові медіа, соціальні мережі, поєднуючи різнокодову інформацію (вербальний, візуальний та музичний текст).

Ключові слова: кризові комунікації, закони кризових комунікацій, стратегічний наратив, варіативність наративу, битва наративів в інформаційному просторі України воєнної доби.

Інформація про автора: Снитко Олена Степанівна – доктор філологічних наук, професор; професор кафедри східнослов'янської філології та інформаційно-прикладних студій; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
ScopusID

Електронна адреса: elenasnytko@ukr.net

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вісім правил кризових комунікацій – поради для місцевого самоврядування. URL: https://decentralization.gov.ua/news/12353 (дата звернення: 28.02.2023).
 2. Гарькавий Є.М. Кризові комунікації як напрям реалізації стратегічних комунікацій у силах оборони України. Політичне життя. 2019. № 3. С. 64-70.
 3. Доктрина стратегічних комунікацій. URL: https://ngu.gov.ua/
  wp-content/uploads/2022/12/vkp-11-0101.01-doktryna-strategichnyh-komunikaczij-ngu.pdf.pdf (дата звернення: 28.02.2023).
 4. Дубов Д.В,. Баровська А.В. Аудит спроможностей органів державної влади у сфері кризових комунікацій. Стратегічна панорама. 2018. Вип. 1. С. 30-39.
 5. Запорожець О.Ю. Кризовий комунікативний менеджмент у сфері міжнародних відносин: монографія. Київ, 2006. 238 с.
 6. Золотухін Д. Український стратегічний наратив: "матчастина". URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2620105-ukrainskij-strategicnij-
  narativ-matcastina.html (дата звернення: 28.02.2023).
 7. Ключові аспекти комунікації та створення контенту під час воєнного стану. URL: https://logincasino.ua/article/klychovi-aspekti-komunikaciiy-ta-stvorennya-kontentu-pid-chas-voennogo (дата звернення: 28.02.2023).
 8. Мельник Ю.В., Ющенко В.В., Резнік А.В. Психологічна характеристика ситуації невизначеності в життєвому просторі особистості. URL: http://habitus.od.ua/journals/2021/21-2021/15.pdf (дата звернення: 28.02.2023).
 9. Парахонський Б., Яворська Г. Породження війни з безсилля миру: смислова логіка війни. URL: https://niss.gov.ua/news/statti/
  porodzhennya-viyny-z-bezsyllya-myru-smyslova-lohika-viyny (дата звернення: 28.02.2023).
 10. Прикладні антикризові PR-технології: навчальний посібник / М.А. Зубарєва. Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2014.
 11. Снитко О.С., Гречка С.О. "Битва наративів" у сучасному медіапросторі України. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2022. № 44. С. 86-118.
 12. Снитко О.С. Карнавальні форми сугестії в інформаційному просторі України у контексті консцієнтальної війни. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2019. № 38. С.78-93.
 13. Снитко О.С. Сугестивний потенціал політичних промов лідерів держав.Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2021. № 42. С.8-27.
 14. Яворська Г.М. Динаміка наративів (до проблеми когнітивної опірності медійного простору). Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни: погляд від волонтера до науковця. Київ, 2021. С. 26-38.
 15. Як стратегічні комунікації допомагають Україні налагодити міжнародну співпрацю з протидії ворожій дезінформації. URL: https://armyinform.com.ua/2021/12/09/yak-strategichni-komunikacziyi-dopomagayut-ukrayini-nalagodyty-mizhnarodnu-spivpraczyu-z-protydiyi-vorozhij-dezinformacziyi/ (дата звернення: 28.02.2023).
 16. Як організувати ефективні кризові комунікації? URL: http://practicum.space/crisis_communications (дата звернення: 28.02.2023).
 17. Coombs T. Ongoing Crisis Communication: Planning, Management and Respoding. SAGE Publications, 2022. 304 р.
Опубліковано
2023-06-23
Розділ
СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА В ІДЕЯХ І ДОСЛІДНИЦЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ