Засоби вербалізації цінностей у сучасних соціальних медіа

 • Tetiana Tsvirkun Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0002-7195-0201

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2022.45.39-51

У статті проаналізовано лінгвістичні засоби відтворення цінностей у соціальних медіа офіційних державних установ. Розглянуто особливості інтерпретації категорії "цінність" в різних галузях науки: соціології, культурології, філософії, психології, а також мовознавстві. У соціології цінність порівнюють з "атмосферним тиском", у культурологію пояснюють як те, що людина найбільше цінує. У філософії цінність визначають як значущість; те, що є бажаним, у протиставленні з реальним. Психологи виокремлюють три форми існування цінності: уявлення, які продукує суспільна свідомість; конкретні витвори та особисті цінності, а також прослідковують тісний зв'язок цінностей із подальшою поведінкою людей. У мовознавстві цінність розглядають у зв'язку з мовною картиною світу. Дослідницьку увагу звернено на вербалізацію цінностей у соціальних мережах, оскільки це є впливом на свідомість і стан людей, формулювання їхніх переконань та подальших дій. Наголошено, що соціальні мережі державних структур стають не лише засобами оперативного інформування українців, а й способами поширення цінностей. Матеріалом для дослідження стали дописи "Укрзалізниці", "Укрпошти", "ДСНС", "Національної поліції", "Поліції Черкаської області", "Державної прикордонної служби" тощо. Проведений аналіз засвідчив, що на сторінках соціальних мереж офіційних державних установ поширюваними є цінності нації, свободи, безпеки, турботи, перемоги та миру. Зазначені цінності репрезентовані оцінними прикметниками з позитивною семантикою, найвищим ступенем порівняння прикметників, способами дієслів, прецедентними ситуаціями тощо. Зроблено висновок про те, що цінності є тими, які необхідні українському суспільству в період воєнного стану, а їхнє мовне вираження спрямоване на формування або корекцію наявних світоглядних орієнтирів, свідомості та усвідомленої поведінки громадян України.

Ключові слова: аксіологія, цінність, ціннісна орієнтація, лінгвістичні засоби відображення цінностей, соціальні мережі.

Інформація про автора: Цвіркун Тетяна Віталіївна – магістрант кафедри стилістики та мовної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: tatyana_1902@ukr.net

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Мамич М.В. Компоненти ціннісної картини світу в мові жіночого журналу. Лінгвістичні дослідження. 2014. Вип. 38. С. 110-115.
 2. Матяж С.В., Березанська А.О. Класифікація цінностей та ціннісних орієнтацій особистості. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Сер.: Соціологія. 2013. Т. 225. Вип. 213. С. 27-30.
 3. Медіалінгвістика: словник термінів і понять / Шевченко Л.І., Дергач Д.В., Сизонов Д.Ю. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2014. 326 с.
 4. МоштакО. В.Аксіологічний аспект категорії оцінки. Мова і культура. 2013. Вип. 16, т. 4. С. 117-123. 
 5. Петрушенко В. Тлумачний словник основних філософських термінів. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. 264 с.
 6. Салецька М. В. Вербалізація системи цінностей у промовах політичних лідерів Франції: морфологічні показники. Мова і суспільство. Вип. 6. Львів. С. 52-60.
 7. Словник філософських та культурологічних термінів / за заг. ред. В. І. Полянської. Херсон: Грінь Д.С., 2014. 150 с.
 8. Термінологічний словник з культурології / Авт.-уклад. :
  Н. Ю. Больша, Н. І. Єфімчук. Київ: МАУП, 2004. 144 с.
 9. Філософія: словник термінів та персоналій / В.С. Бліхар,
  М.А. Козловець, Л.В. Горохова, В.В. Федоренко, В.О. Федоренко. Київ: КВІЦ, 2020. 274 с.
 10. Філософський енциклопедичний словник / гол. редкол.:
  В. І. Шинкарук. Київ: Абрис, 2002. 742 с.
 11. Філософський словник соціальних термінів. Харків: "Корвін", 2002. 672 с.
 12. Шапар В. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків: "Прапор", 2005. 64 с.
 13. Kietzmann J.H. Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. 2011. Business Horizons. №54(3). P. 241-251.
 14. Lasswell H. D. The Structure and Function of Communication in Society. The Communication of Ideas / L. Bryson, L. B. Harber (Ed).
  N.-Y.: Harper and Brothers, 1948. P. 37-51.
 15. Lotze H. Microcosmus Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit. Leipzig, Hirzel, 1872-1878. Vol. III. 616 s.
 16. Shalom H. Schwarz. A Theory of Cultural Values and Some Implications for Work. Applied Psychology: an International Review. 1999. Vol. 48. Issue 1. Р. 24-25.

 

ДЖЕРЕЛА

 1. Державна прикордонна служба України: https://www.facebook.com/DPSUkraine
 2. ДСНС: https://www.instagram.com/dsns_ukraine/
 3. Національна поліція України: https://www.facebook.com/UA.National.Police
 4. Поліція Черкаської області: https://www.facebook.com/cherkasypolice
 5. Укрзалізниця: https://www.instagram.com/ukrainianrailways/
 6. Укрпошта: https://www.instagram.com/ukrposhta/
Опубліковано
2022-12-24
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ