Сучасна медійна етика: проблеми і виклики

  • Larysa Shevchenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0001-6290-2307

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2022.45.6-14

У статті аналізується етична проблематика сучасних медіа з її проєкцією на поняттєву диспозицію класичної (Кантівської) етики та "нової" етики. Розглядається етичний складник в концепції історії філософії Освальда Шпенглера ("Присмак Європи"), зокрема теза про зміщення центра ваги в науковому аналізі від абстрактно-систематичного до практичного пізнання етичної природи мови та мислення. Увага приділяється важливим для розуміння еволюції етичних моделей суспільств нелінеарним поглядам на історію філософії, трансформації базисних понять в науці, "лінгвістичному повороту" в сучасній філософії, повїязаному з прагматикою природної мови. Етичні домінанти розглядаються в контексті співмірності з природою людини, зокрема її потягом до свободи, реалізації прагнень добра і зла, бажання змінювати світ й еволюціонувати разом із ним. Наголошено на етичній поліфіонічності сучасних суспільств і водночас різних проявах свободи, що об'єднують у собі традицію та нові моделі світосприйняття. Мовна комунікація, передусім медіа, принцип діяльності яких вибудовується на інформуванні та водночас впливі засвідчує складність комунікативної ситуації. Регулятивами можуть бути і правові критерії щодо етики мовної комунікцаії, і культурна традиція, і реальні соціальні процеси в суспільстві. Еволюціонує людина, еволюціонує суспільство, трансформуються етичні цінності, що визначають сучасний стан і перспективу соціальної комунікації.

Ключові слова: етика, етика медіа, мораль, цінності, інтегральність аналізу в етиці, "інтерсуб'єктивна згода" К.О. Апеля і Ю. Габермаса, "Присмерк Європи" О. Шпенглера, полісемантичність категорії "свобода" в медіа.

Інформація про автора: Шевченко Лариса Іванівна – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
ScopusID

Електронна адреса: style_m_k@ukr.net

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Після філософії: кінець чи трансформація? / Пер. з англ. К. Байнес та ін. Київ: Четверта хвиля, 2000. 432 с.
  2. Рікер П. Етика і мораль. Навколо політики. Київ, 1995. С. 269-311.
  3. Apel K.-O. Transformation der philosophie: Sprachanalytik, Semiotik, Hermeneutik. Suhrkamp, 1991.
  4. Jonas H. Le Principe responsabilité. Les Éditions du Cerf, 1979-1990.
  5. Spengler О. Der Untergang des Abendlandes. Т.1. München: C.H.Beck, 1918. 654 s.

 

Опубліковано
2022-12-24
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>