Ідеї та наукові концепції в персоналіях українсько-польського мовного пограниччя: професор Михайло Лесів

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2018.36.7-18

  • Larysa Shevchenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0001-6290-2307

Анотація

Стаття присвячена аналізу перспективи обґрунтування ідеї та наукової концепції українсько-польського мовного пограниччя, що розглядається автором як інтелектуальний культурний і географічний ареал, який породжує дифузію мов, культур, способу життя. Соціокультурні взаємини, що складаються історично, виражаються в різних формах культури. Передусім у мові, яка пластично відбиває впливи інших мов, збагачуючи їх новими мовними одиницями, впливаючи на різнорівневі вияви специфічних форм слова. Проблема українсько-польського мовного пограниччя розглядається у статті з проекцією на коло наукових інтересів польського професора-україніста Михайла Лесіва. Дослідник послідовно опрацьовував наукову концепцію позитивного впливу на розвиток мов українсько-польського пограниччя, розглядаючи конкретні вияви впливу у граматиці, фонетиці, ономастиці, розвитку стилістичного потенціалу польської та української мов. Важливою для розуміння перспективи концепції є ідея Михайла Лесіва про вплив не лише польської мови на українську, але й української мови на польську в культурно-мовному пограниччі. Автор статті твердить, що такий погляд є перспективним, адже дозволяє говорити про взаємозбагачення мов, культурну ентропію народів, об’єднаних добросусідством. Концептуальні ідеї Михайла Лесіва аргументуються численними публікаціями (понад 1000 публікацій), в яких досліджуються фактологічні характеристики мовного пограниччя, а також історичний розвиток української мови. Аналізуються різні форми і рівні мови, її функціональний потенціал в писемній культурі та діалектному середовищі. Зауважується, зокрема, на ономастичних розвідках Михайла Лесіва, можливостях їх розгортання в сучасних дослідженнях із процесів розвитку літературних мов. Культурологічна спадщина Михайла Лесіва деталізує, насичує фактичним матеріалом концепцію культурного простору українсько-польського мовного пограниччя, вибудовуючи перспективу мовних контактів і добросусідства двох слов’янських народів.

Ключові слова: українсько-польське мовне пограниччя, цивілізаційна єдність слов’янства, культурна історія народів, Михайло Лесів, українська мова, польська мова, наукова концепція взаємозбагачення українсько-польського мовного пограниччя.

Інформація про автора: Шевченко Лариса Іванівна – доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: style_m_k@ukr.net

Опубліковано
2018-07-01
Розділ
СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА В ІДЕЯХ І ДОСЛІДНИЦЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>