Юрислінгвістика в епіцентрі західної науки: проблеми і перспективи

 • Larysa Shevchenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0001-6290-2307
 • Dmytro Syzonov Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0003-1162-2182

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2022.44.28-47

У статті проведений ретроспективний аналіз юрислінгвістичного знання в контексті західної науки. Визначаються  основні засади юридичної (правової) лінгвістики як неофілологічного напряму сучасної гуманітаристики, актуалізуються ідеї нових наукових концепцій, що є панівними в західному світі, визначаються ключові засади юрислінгвістики як перспективної галузі. Комплексно проаналізовані праці з юрислінгвістики, лінгвоекспертології, лінгвоконфліктології, що є авторитетними в модерній науці. Акцентовано, зокрема, на канадській, американській та західноєвропейській (французькій, німецькій, польській, чеській та ін.) школах юрислінгвітики як фундаментальних у становленні неонапряму. Так, американська школа пов'язана з іменем П. Тієрсма, який і ввів у науковий обіг поняття 'legal linguistics'; для канадської школи ключовим аспектом аналізу виявилися зв'язок соціальної лінгвістики та права, що і реалізувався у працях Дж. Торі, Д. Хеллера та ін.; у Франції за ініціативи прогресивних лінгвістів А. Мартіна, Дж. Рея та ін. створено Міжнародне товариство функціональної лінгвістики, що і працює над юрислінгвістичною проблематикою. У славістичному світі особливо активно юрислінгвістика розвивалась у Польщі (Я. Бжезкі, А. Маліновскі та ін.) та Чехії (В. Кнапп). Сьогодні юрислінгвістика активно розвиваєься в локальних галузях – юридичній стилістиці, судово-медичній експертизі, юридичному перекладі, юридичній термінології, історії юридичної мови, юридичній лінгвометодиці та ін. Автори аналітично висвітлюють публікації різноаспектних студій та найвпливовіших шкіл цього міждисциплінарного напряму. Обговорюються основні здобутки і перспективи розвитку лінгвістичних підходів у зв'язку з потребами правосуддя глобалізованого світу. Особлива увага приділяється науковим проблемам, які ще не розглядалися в сучасній юрислінгвістичній літературі.

Ключові слова: юрислінгвістика; лінгвістична експертиза; інноваційна лінгвістика; неофілологія.

Інформація про автора: Шевченко Лариса Іванівна – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор; завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
ScopusID

Сизонов Дмитро Юрійович – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
ScopusID

Електронна адреса: style_m_k@ukr.net ; dm_sizonov@ukr.net

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського права : близько 70000 термінів / Упорядн.
  В.І. Муравйов [та ін]; за ред. В.І. Муравйова, Л.І. Шевченко. Київ : Арій, 2009.
 2. Англо-український, українсько-англійський юридичний словник : близько 70000 термінів / Упорядн. Л.І. Шевченко, В.І. Муравйов [та ін.] ; за ред. Л.І. Шевченко, В.І. Муравйова. Київ : Арій, 2010.
 3. Лінгвістична експертиза: підручник / Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов; за ред. Л. І. Шевченко. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2021.
 4. Сизонов Д.Ю. Фаховий аналіз медійної фразеології в юрислінгвістичному аспекті. Одеський лінгвістичний вісник: спецвипуск. 2017. С. 195-200.
 5. Шевченко Л.І., Сизонов Д.Ю. Текст як вербалізована свідомість в експертному аналізі. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2020. Вип. 41. С. 8-23.
 6. Юрислінгвістика : словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В.Дергач, Д.Ю. Сизонов, І.В. Шматко; за ред. Л.І. Шевченко. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2015.
 7. Cornu G. Linguistique juridique. Paris, 2005.
 8. Cornu G. Vocabulaire juridique. Paris, 2007.
 9. Cvrček F., Kořenský J., Novák F. Juristická a lingvistická analýza právních textů (právně informatický přístup). Praha: Academia, 1999.
 10. Gilbert А., Tait-McCutcheon S. & Knewstubb B. Innovative teaching in higher education: Teachers' perceptions of support and constraint. Innovations in Education and Teaching International. 2021. №58:2. Р. 123-134.
 11. Goletiani L. Recent Developments in Legal Linguistics in Russia and Ukraine. Studi Slavistici. 2011. 8(1). P. 241-262.
 12. Jurilinguistics: Between Law and Language. Montréal: Éditions Thémis, 2005.
 13. Knappem V. O možnosti použití kybernetických metod v právu. Praha: ČSAV, 1963.
 14. Malinowski А. Polski język prawny. Wybrane zagadnienia. Warszawa, 2006.
 15. Mariani A. Marini. Presentazione, in La lingua, la legge, la professione forense. Dott. A. Giuffrè Editore. Milano, 2003. Р. 9-21.
 16. Müller F. Untersuchungen zur Rechtslinguistik. Interdisziplinäre Studien zu praktischer Semantik und Strukturierender Rechtslehre in Grundlagen der juristischen Methodik. Berlin, 1989.
 17. Podlech A. Rechtslinguistik. Rechtswissenschaft und Nachbarwissenschaften. Munchen, 1976.
 18. Scarpa F., Riley A. La fisionomia della sentenza in Inghilterra e in Italia: un'analisi orientata alla traduzione. Bolognа 2000.
 19. Shuy R.W. Speaking of Language and Law. Oxford : Oxford Univ. Pr., 2015.
 20. Solan L.M. Legal Linguistics in the US: Looking Back, Looking Ahead. Legal Linguistics Beyond Borders: Language and Law in a World of Media, Globalisation and Social Conflicts. Legal Studies Paper. 2019. №609. URL: https://ssrn.com/abstract=3428489 (дата звернення: 01.03.2022)
 21. Svartvik J. The Evans Statements: A Case for Forensic Linguistics. Göteborg : Uni- versity of Gotenburg, 1968.
 22. Tiersma Peter M. Legal Language. University of Chicago Press, 1999.
 23. Tori J. Social Linguistics and Law. Ottawa, 1943.
 24. Tori J. Social Linguistics and Law: [Reprinting the book]. Ottawa, 1989.
 25. Veronesi D. Linguistica giuridica italiana e tedesca. Padova, 2000.
Опубліковано
2022-06-06
Розділ
СУЧАСНА ЛІНГВІСТИКА В ІДЕЯХ І ДОСЛІДНИЦЬКИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 3 > >>