Мовознавча спадщина Станіслава Казимировича Росовецького

 • Juliya Dyadyshcheva-Rosovetska Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0003-4366-3587
 • Stanislav Rosovetsky https://orcid.org/0000-0001-5569-4765

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2022.44.6-27

У статті окреслено портрет Станіслава Росовецького, філолога широкого профілю, який усе життя працював у царині славістики, науковця, який оперував усім спектром фахового інструментарію та майстерно комбінував класичні методи з новітніми підходами. Схарактеризовано мовознавчу спадщину енциклопедично освіченого дослідника, до кола наукових інтересів якого належали розробки фахової методології, різноманітні аспекти вивчення мови фольклору, лінгвошевченкознавства, історичної лексикології, стилістики, історії української літературної мови, питання термінотворення, медіалінгвістичні студії, "точні" методи в дослідженні фольклору й літератури тощо. Розглянуто значення, із мовознавчої точки зору, його підручника "Український фольклор у теоретичному висвітленні", що став вершиною багаторічної діяльності професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Там автором змальовано багатопланові зв'язки фольклористики з мовознавством; наголошено на безособовості традиційного фольклору – тому, що наближує його до мови. Також зосереджено увагу на осмисленні фольклористами нових теорій та методів дослідження, розроблених лінгвістами, що збагачує теорію науки про фольклор. Крім того, обґрунтовано застосування до фольклорного мовного матеріалу методів лінгвістичної стилістики. Підкреслено важливість сумісних студій фольклористики з діалектологією. Окреслено мовознавчі аспекти фундаментальної праці "Тарас Шевченко і фольклор". Творчість Т. Шевченка, не лише геніального поета, мовотворця, основоположника нової української літературної мови, але й носія традиційного фольклору, посідала в науковому доробку С. Росовецького особливе місце. Окремо наголошено на виділенні науковцем лінгвостилістичної специфіки втілення фольклорних прийомів організації тексту в Шевченкових творах – повторів, психологічних паралелізмів, "слов'янських заперечних паралелізмів", "reservatio mentalis" тощо. Також підкреслено важливість диференціації вченим Шевченкових фольклорних записів, зроблених з пам'яті та "з голосу". Наголошено на важливості висновків розділу «Мова "Слова…"», присвячених розгляду лінгвістичної проблематики, і передусім діалектологічної, у монографії С. Росовецького «"Слово о полку Ігоревім" у взаємозв'язках із фольклором».

Ключові слова: мовознавство, лінгвофольклористика, лінгвошевченкознавство, лінгвостилістика, методологія.

Інформація про авторів: Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Росовецький Станіслав Станіславович – доктор філософії (PhD).

Електронна адреса: dyadros@gmail.com, RosovSS@hotmail.com

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Веснянки, колисанки та загадки, записані 1920 року у селі Кирилівці Григорієм Ткаченком / Підгот. до друку С. К. Росовецького, Ю. Б. Дядищевої-Росовецької, К. Ткаченко. Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. 135 с.
 2. Гнатенко В. І. Росовецький Станіслав Казимирович. Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860–2010). Сторінки історії: монографія (2-ге вид., доп. та перероб.) / Задорожна Л.М., СеменюкГ.Ф., Росовецький С.К.,Вільна Я.В., Задорожна С.В., Гнатенко В.І. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. С. 341–343.
 3. Дядищева-Росовецька Ю.Б. Росовецький Станіслав Казимирович. Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / Редкол. : М.Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. Т. 5. Київ: НАН України, 2015. С. 565–566.
 4. Дядищева-Росовецька Ю.Б. Фольклор і поетичне слово Тараса Шевченка. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2001. 133 с.
 5. Лисюк Н.А. Росовецький Станіслав Казимирович. Українська фольклористична енциклопедія: в 2-х т. / Упор., наук. ред. проф. М.К. Дмитренко. Т. 2. Київ : Вид-во "Сталь", 2020. С. 335–336.
 6. Пастух Н.А. Росовецький Станіслав Казимирович. Українська фольклористична енциклопедія / керівник проекту, наук. редактор, упор. Василь Сокіл [НАН України, Ін-т народознавства]. Львів, 2018. С. 645.
 7. Росовецький С.К. Билини давньокиївські: Реконструкції-переклади фольклориста С. Росовецького / під редакцією поета О. Хмельовського. Київ : SELENA : ФОП Росовецький-Гіндіч О.С., 2016. 170 с. [Електр. ресурс] : https://rosovetskyi.com/bylyny/ (дата звернення: 30.04.2022).
 8. Росовецький С.К. Відгук на автореферат кандидатської дисертації Піонтковської Т. О. «Лінгвопоетичні формули як вираження зв'язку мови "Слова о полку Ігоревім" і мови української народної творчості». Словесна магія міфопоетики. Київ : Альфа друк, 2008/2009. С. 96–97.
 9. Росовецький С.К. В.М. Перетц – фундатор "слов'янського формалізму". Філологічні семінари. Художня форма. Присвячується 100-літтю філологічного семінару та його засновнику – професору Перетцу В.М. 2005. Вип. 8. С. 10–12.
 10. Росовецький С. К. Володимир Перетц. Біографія інтелектуала. Київ : Дух і літера, 2022 (готується до видання).
 11. Росовецький С.К. Деякі міркування про наукову термінологію. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2009. Вип. XIХ. С. 79–87.
 12. Росовецький С.К. До лінгвостилістичної інтерпретації однієї з думових формул. Стаття перша. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2016. Вип. 33. С. 17–31.
 13. Росовецький С.К. До методології "повної" лінгвостатистичної дескрипції пам'ятки української літературної мови XVII ст. : Проект дослідження "Скарбниці потребної" Іоаникія Галятовського. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2008. Вип. XVI. С. 3–8.
 14. Росовецький С.К. До проблеми двомовності видань з українського фольклору. Література. Фольклор. Проблемі поетики. 2007. Вип. 29. № 1.
 15. Росовецький С. К., Дядищева-Росовецька Ю. Б. Апострофа. Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / Редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. Т.1. Київ: НАН України, 2012. С. 230–232.
 16. Росовецький С.К., Дядищева-Росовецька Ю.Б. Символіка слова "хата" в поетичних контекстах Т. Г. Шевченка. Українське мовознавство. 1993. Вип. 20. С. 28–33.
 17. Росовецький С.К. Мовна ситуація України кінця XVI ст. у дзеркалі текстів Андрія Курбського. Словянські мови і сучасний світ. Київ : Видавничий центр "Київський університет", 2001. С. 67–78.
 18. Росовецький С.К Нотатки про Шевченкові мовні ігри. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2015. Вип. 30. С. 143–162.
 19. Росовецький С.К. Перетц Володимир Миколайович. Шевченківська енциклопедія: в 6 т. / Редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. Т. 5. Київ: НАН України, 2015. С. 51–52.
 20. Росовецький С.К. Приклад аналізу народної ліричної пісні. Студії з україністики. 2007. Вип. VII. Скарби культури – безсмертя нації. С. 198–208.
 21. Росовецький С.К. Про естетичне дослідження пам'яток давніх східнослов'янських літератур. Радянське літературознавство. 1978. № 2. С.15–26.
 22. Росовецький С. К. Проблема українського бароко і Тарас Шевченко: деякі стилістичні та мовно-поетикальні аспекти. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2013. Вип. XХVII. С. 66–77.
 23. Росовецький С. "Слово о полку Ігоревім" у взаємозв'язках із фольклором. Київ : ФОП Саломатін Сергій Миколайович, 2021. 404 с. [Електр. ресурс]: https://rosovetskyi.com/?p=49 (дата звернення: 30.04.2022).
 24. Росовецький С.К. Спадкоємні зв'язки національних словесних культур. Київ : Віпол, 1997. 230 с.
 25. Росовецький С.К. Текстологія фольклору. Київ : SELENA: ФОП Росовецький-Гіндіч О.С., 2015. 260 с. [Електр. ресурс]. URL : https://rosovetskyi.com/textologia_folklora_rosovetskyi/ (дата звернення: 30.04.2022).
 26. Росовецький С.К. Український фольклор у теоретичному висвітленні: підручник. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2008. 623 с. [Електр. ресурс]. URL : https://rosovetskyi.com/ukr-folklor-u-teor-vusv/ (дата звернення: 30.04.2022).
 27. Росовецький С.К. "Фейклор", "фольклоризмус", "фольксінес" та деякі мовні аспекти їх функціонування в Україні. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 2002. Вип. 5. С. 133–142.
 28. Росовецький С.К. Фольклорно-літературні зв'язки: компаративний аспект. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2001. 277 с. [Електр. ресурс]. URL : https://rosovetskyi.com/folklorno_literaturni_zviazki/ (дата звернення: 30.04.2022).
 29. Росовецький С. Шевченкова "Марія", православна і протестантська біблеїстика першої половини ХІХ ст. Тарас Шевченко і національно-визвольні змагання українського народу: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (доповіді, тези, нові дослідження) 20–21 травня 1996 р. Київ : ВПЦ "Київський університет", 1998. С. 220–225. [Електр. ресурс]. URL: https://rosovetskyi.com/marija/ (дата звернення: 30.04.2022).
 30. Росовецький С.К. та ін. Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860–2003): колективна монографія / ЗадорожнаЛ. М., Семенюк Г.Ф., Росовецький С.К., Вільна Я.В., Задорожна С.В., Гнатенко В.І. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2004. С. 6–39.
 31. Росовецький С.К. та ін. Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860–2010). Сторінки історії: монографія / 2-ге вид., доп. та перероб. / Задорожна Л.М., Семенюк Г.Ф., Росовецький С.К., Вільна Я.В., Задорожна С.В., Гнатенко В.І. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. С. 7–57.
 32. Росовецький С. Шевченко і фольклор : вид. 2-ге, випр. і доп. Київ: Критика, 2015. 480 с.
 33. Росовецький С. Шевченко. Сучасна біографія. Київ : Дух і літера, 2020. 472 с.
 34. Росовецький С. К. Шевченко як фольклорист. Шевченкознавчі студії. 2007. Вип. 9. С. 90–97.
 35. Станіслав Казимирович Росовецький. Бібліографічний покажчик за 1968–2018 роки / Укладач Ю.Б. Дядищева-Росовецька. Автор вступних нотаток С.К. Росовецький. Київ : ФОП Росовецький-Гіндич О. С., 2018. 52 с. [Електр. ресурс]. URL : https://rosovetskyi.com/bibliographia/ (дата звернення: 30.04.2022).
 36. Rosovetsky S.K. Epic specificity of ukrainian folk dumas. Studia Litterarum. 2018. Т. 3, № 1. С. 282–301.
Опубліковано
2022-06-06

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##