Про деякі особливі аспекти навчання універсального перекладу у вищих навчальних закладах

  • Irina Chernukha Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра иностранных языков (Україна) https://orcid.org/0000-0002-9780-0877
  • Mariia Rozhkova Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра іноземних мов (Україна) https://orcid.org/0000-0002-0891-8225

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2021.43.97-124

Загальна теорія перекладу є переважно лінгвістичною міждисциплінарною сферою, тісно пов'язаною з психологією, етнографією, країнознавством тощо. Вона базується на застосуванні лінгвістичної теорії до спеціального типу мовної поведінки, тобто перекладу. Переклад має власну тему (процес перекладу) та використовує дані контрастивної лінгвістики всього лише у якості своєї відправної точки. Переклад можна розглядати як міжмовний комунікативний акт, у якому залучено щонайменше три учасники: відправник інформації-джерела, перекладач, який виступає і у якості одержувача інформації-джерела, і як відправник еквівалентного повідомленняцільової мови, тобто перекладу. Відтворюючи тест цільової мови, перекладач змінює його план вираження (лінгвістичну форму), а план змісту (значення) має залишитися незмінним. Це означає, перш за все, що будь-який текст повинен бути зрозумілий і сприйнятий однаковою мірою як відправником інформації-джерела, так і одержувачем такої інформації. Таким чином, завданням перекладача єпередача одержувачу інформації-джерела за допомогою лінгвістичних знаків, включаючи як денотативне значення (тобто інформацію про екстралінгвістичну реальність, яку вони позначають), так і їх емоційно-стилістичну конотацію. Все це повною мірою стосуєтьсявикладання англійської як мови для спеціальних цілей. У статті наголошено на дефінітивній логіці розрізнення професійних термінів 'післядипломна освіта' / 'postgraduate education' та 'дошкільна освіта' / 'preschool education', що неоднозначно сприймаються у світовому науковому контексті.

Ключові слова: переклад, аналіз, міждисциплінарний, власна тема, відповідність, лінгвістичний, екстралінгвальний, повідомлення, викладач-практик, викладання мови для спеціальних цілей.

Інформація про авторів: Чернуха Ірина Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри іноземних мов; Інститут міжнародних відносин; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Рожкова Марія Геннадіївна – кандидат юридичних наук; викладач кафедри іноземних мов; Інститут міжнародних відносин; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: irina.chernukha7@gmail.com ; mariia0021@gmail.com

Опубліковано
2021-12-28
Розділ
АВТОРСЬКИЙ ПОГЛЯД НА АКТУАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПИТАННЯ