Парфумерно-косметичний номінативний регістр як відображення соціальної стратифікації

  • Yevheniia Nikiforova Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0001-6249-9781
  • Olha Havryliuk Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра англійської філології та міжкультурної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0002-0365-3248
  • Elizaveta Galitska Київська гімназія № 86 "Консул" (Україна) https://orcid.org/0000-0002-0859-1322

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2021.43.76-96

Стаття присвячена питанню парфумерно-косметичної номінації та сфокусована саме на номінативному простір-регістрі, що розглядається як функціональне джерело для наступного формування номінативних одиниць-назв. Об'єктом прискіпливої уваги є базові номінативні компоненти, що ідентифіковані в структурі номінативних компонентів, які репрезентують парфумерно-косметичні товари. Номінативний інтегрований комплекс, який фактично репрезентує парфумерно-косметичну назву, складається з чотирьох номінативних компонентів, що тісно взаємопов'язані. А-брендовий компонент посідає ініціальну позицію, друга позиція належить В-базовому компоненту, на третьому місці є С-родовий компонент. Ланцюг компонентів замикається Д-функціонально-дескриптивним. Домінуюча позиція належить В-компоненту як носію базового імені, яке репрезентує відповідний товар на споживчому товарному ринку. Ринковий сегмент корелює із соціально-економічним статусом споживачів. Мережа ринкового сегменту функціонує як фактор, що вказує і підкреслює соціальну стратифікацію у парфумерно-косметичному номінативному просторі. Товарні назви, що належать до природньої мови, розподіляються на дві основні групи відповідно до джерела їхнього походження: слова онімного та апелятивного походження. Перша група сформована завдяки процесу трансонімізації. Друга утворилася завдяки онімізації і, у свою чергу, розмежована на лексико-семантичні групи. Використання антропонімічних і топонімічних регістрів для створення парфумерних назв ґрунтується на фонових знаннях реципієнтів-споживачів. Апелятивний номінативний регістр є невичерпним джерелом для створення парфумерних назв. Диференціація номінативного регістру в його апелятивній частині спричиняє виокремлення дев'яти лексико-семантичних груп. Запозичення вказують на третє джерело парфумерних назв, а штучно утворені слова свідчать про наявність четвертого джерела парфумерно-косметичних назв. Якщо парфумерно-косметичний інтегрований номінативний комплекс складається з чотирьох компонентів, у свою чергу, парфумерно-косметичний номінативний регістр теж складається з чотирьох груп. Ці чотири групи були виокремлені виходячи із способів формування назв. Соціальна стратифікація відображена в регістрі у різний спосіб. Першим є екстралінгвістичний; він відповідає наявності трьох ринкових сегментів. Цей спосіб корелює з А-брендовим компонентом. Другим є лінгвістичний, що корелює з В-базовим компонентом. У свою чергу, лінгвістичний спосіб репрезентації соціальної стратифікації розмежовується на експліцитний та імпліцитний.

Ключові слова: антропонім, апелятив, запозичення, онім, онімізація, соціальна стратифікація, трансонімізація, штучно утворене слово.

Інформація про авторів: Нікіфорова Євгенія Юріївна – кандидат філологічних наук; доцент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Гаврилюк Ольга Олександрівна – кандидат філологічних наук; асистент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації; Навчально-науковий інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Галицька Єлизавета Анатоліївна – кандидат філологічних наук; вчитель англійської мови; Київська гімназія №86 "Консул".

Електронна адреса: elt.nikiforova@gmail.com; oliagavr@gmail.com; liza-g@ukr.net

Опубліковано
2021-12-27
Розділ
СТИЛІСТИЧНА АСПЕКТОЛОГІЯ МОВОЗНАВСТВА