Тарас Шевченко в зарубіжних медіа: лінгвоіміджевий дискурс

 • Olga Pliasun Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) https://orcid.org/0000-0003-2674-5361

Анотація

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2021.42.104-120

У статті розглянуто лінгвістичну специфіку моделювання іміджу Тараса Шевченка в зарубіжних медіа. Авторську увагу зосереджено на великому іміджеформувальному потенціалі цієї знакової, прецедентної для української культури особистості та важливості її коректної презентації в сучасному медіапросторі. Визначено, що у світових медіа основними ретрансляторами іміджевих текстів про Кобзаря є самі українці. Таким чином, проаналізовано три основні канали іміджевої інформації про Шевченка закордоном: (1) культурна дипломатія як частина політики "м'якої сили"; (2) українська діаспора, яка звертається до постаті Кобзаря в медіа; (3) інформаційні ресурси світових енциклопедичних видань, присвячені поету. Так, дослідження лінгвоіміджевої специфіки представлення постаті Шевченка в зарубіжних медіа доводить, що велика іміджетвірна робота в цьому аспекті проводиться культурною дипломатією, яка представляє Україну та її національні культурні продукти у світовому інформаційному просторі. Завдяки зусиллям, докладеним культурною дипломатією, Шевченка знають і поціновують за кордоном, підтвердженням чого є діяльність українських посольств. У контексті лінгвістичної іміджелогії представлена ними інформація про Тараса Шевченка є однозначно іміджевою, меліоративною / терапевтичною, що підтверджує використання в таких текстах ефективних лінгвістичних засобів моделювання іміджу: метафори, персоніфікації, емоційно-оцінної лексики, епітетних форм слова, які вербалізують позитивну авторську оцінку щодо висвітлюваної інформації. Не менш важливим лінгвістичним інструментом моделювання іміджу поета є й використання креолізованих медійних текстів, що мають велику сугестивну властивість та значний іміджевий потенціал. Окрім того, позитивний імідж Шевченка закордоном успішно конструюється й медіаресурсами української діаспори. Авторську увагу в цьому дослідницькому контексті привертають провідні канадські та австралійські медіа. З позиції лінгвістичної іміджелогії ефективними засобами формування іміджу Кобзаря в розглянутих зарубіжних ЗМІ є емоційно-оцінна лексика з елементами гіперболізації, перифрази зі знаком "+", використання стилістичного ресурсу оксиморону та ін. У статті наголошено: позитивний імідж Шевченка в зарубіжних країнах твориться не лише на текстовому рівні, а й на рівні екстралінгвістичному, що реалізується у щорічному проведенні численних масових заходів, пов'язаних зі святкуванням шевченківських днів. У свою чергу, високу оцінку творчості поета та його ролі в українському культурному житті знаходимо й у світових енциклопедичних виданнях: Encyclopædia Britannica, Oxford World Encyclopedia, бібліографічному фонді The Library of Congress та ін. Таким чином, проведене дослідження переконує, що Тарас Шевченко – яскрава іміджева постать сучасного зарубіжного медіапростору, що формує не лише внутрішній, а й зовнішній імідж України, тому її коректна презентація у світових медійних виданнях має бути одним із пріоритетних завдань національної іміджевої стратегії.

Ключові слова: лінгвістична іміджелогія, медіаімідж, лінгвістичні засоби моделювання іміджу, іміджевий текст, Тарас Шевченко.

Інформація про автора: Плясун Ольга Миколаївна – аспірант, асистент кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: olga_2511@ukr.net

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Гурковський В. Захист іміджу Української держави в умовах інформаційної глобалізації. Державне управління: теорія та практика. 2012. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2012_2_11
 2. Каштан Т.Формування міжнародного іміджу України на основі PR-програм. Психолінгвістика. 2010. Вип. 6. С. 177-182.
 3. Лавриненко Г. Формування міжнародного іміджу України в західному світі (на прикладі Польщі). Схід. 2011. №4(111). С. 149-154.
 4. Політика культурної дипломатії: стратегічні пріоритети для України: зб. наук.-експерт. матеріалів за заг. ред. О.П. Розумної, Т.В. Черненко. Київ, 2016. С. 3-42.
 5. Савон К.Міжнародний імідж України: сучасний стан та перспективи розвитку. Актуальні проблеми політики. 2020. Вип. 64. С. 180-193. 
 6. Чечель О. Формування іміджу держави на міжнародній арені. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 10. С. 82-86.
 7. Чумак О. Імідж України як один із чинників впливу на міжнародно-правові відносини. Міжнародне право. 2020. № 3. С. 339-343.
 8. Andrei A. The impact of nation branding campaigns on country image. Case Study: Romania. Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society, 2017. №12(2). P. 222-236. 
 9. Francis C., Alain d’Astous. Country Image Effects in the Era of Protectionism. Journal of International Consumer Marketing. 2020. №32:4. P. 271-286. https://doi.org/10.1080/08961530.2019.1710737
 10. Hakala U., Lemmetyinen A., Kantola S. Country image as a nation-branding tool. Marketing Intelligence & Planning. 2013. №31. P.538-556. https://doi.org/10.1108/MIP-04-2013-0060
 11. Kiryluk H., Glinska E. Creation and Evaluation of the Tourist Image of a Country – the Example of Poland. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. №213. P. 671-676. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.473
 12. Tarasheva E. The Image of a Country created by International Media: The Case of Bulgaria. Cambridge scholars publishing, 2014.

 

ДЖЕРЕЛА

Gwarda Media – https://gwaramedia.com
Посольство України в Італії – https://www.facebook.com/ukr.embassy.italy
Посольство України в Королівстві Бельгія – https://belgium.mfa.gov.ua
Міністерство закордонних справ України – https://www.facebook.com/UkraineMFA/
New Pathway – Ukrainian News – https://www.newpathway.ca
Ukrainian Community of Queensland – https://www.ukrqld.com.au
Taras Shevchenko in the Library of Congress: A Bibliography – https://www.loc.gov/rr/european/shevchenko.html
Encyclopædia Britannica – https://www.britannica.com/biography/Taras-Hryhorovych-Shevchenko

Опубліковано
2021-05-20
Розділ
МЕДІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В МОДЕРНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##