Комунікативна граматика в сучасній українській лінгводидактиці

DOI: https://doi.org/10.17721/APULTP.2018.37.141-156

  • Tetyana Andreyeva Київський національний університет імені Тараса Шевченка; кафедра стилістики та мовної комунікації (Україна) http://orcid.org/0000-0002-5632-101X

Анотація

У статті розглянуто поняття комунікативної граматики в її зв’язках з українською лінгводидактикою. Установлено, що нинішній етап вивчення численних проблем лінгвістики характеризується їхнім розглядом у когнітивно-комунікативному ракурсі. З’ясовано, що сучасним навчальним цілям та психолого-педагогічним ідеям сьогодення найбільше відповідає саме застосування комунікативно-діяльнісного підходу. Комунікативну граматику визначено як сферу поєднання системного представлення граматики та аналізу тексту. З’ясовано основний її об’єкт і мету. Констатовано невисокий рівень лінгводидактичної розробленості кола питань, що лежать у площині зацікавленостей комунікативної граматики. Комунікативну граматику відтак називають активною, або продуктивною. В активній граматиці, отже, групування мовних засобів спирається на універсальні змістові категорії, типові значення.Дослідження лінгвальних явищ у межах активної граматики відбувається, таким чином, у напрямку від значення до форми, а не навпаки, як зазвичай це відбувається в традиційних граматиках. Pозробка самої теорії комунікативної граматики в українській лінгвістиці, і її лінгводидактичне опрацювання – це багато в чому питання наукової та методичної перспективи.

Ключові слова: комунікативна лінгвістика, комунікативна граматика, лінгводидактика, когнітивно-комунікативна парадигма, лінгвосистема, прагмалінгвістика, семантика, текст.

Інформація про автора: Андрєєва Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент; доцент кафедри стилістики та мовної комунікації; Інститут філології; Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Електронна адреса: andreevatm@ukr.net

Опубліковано
2019-02-01
Розділ
АВТОРСЬКИЙ ПОГЛЯД НА АКТУАЛЬНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПИТАННЯ